အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳထားတဲ့ Google

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳထားတဲ့ Google

0

ဒီေန႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ Google ကေတာ့ နာမည္ၾကီးအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အားေပးစကားေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြဆြဲထားတဲ့ Illustration ေတြကို Google Doodle ျပဳလုပ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳထားပါတယ္။

Happy International Women’s Day 2019 ဆိုတဲ့ စာနဲ႔အတူ ကမာၻတဝွမ္းက အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အားရွိေစမယ့္ စကားေတြ၊ Illustration ေတြကို GoogleDoodle ျပဳလုပ္ထားျပီး Google Search မွာေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္ နာမည္ၾကီးအမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အားေပးစကားေတြကို Illustration ေတြနဲ႔အတူေဖာ္ျပထားျပီး ၁၄ မ်က္ႏွာပါဝင္ပါတယ္။

Leave a Reply